Rektal Prolapsus

Rektal Prolapsus

Rektum duvarının bir kısmı veya tamamının makattan çepeçevre çıkmasına rektal prolapsus denir. Genellikle erişkin yaş grubunda görülmekle beraber üç yaş altında da görülebilir. Nedeni tam olarak anlaşılamamakla birlikte pelvik duvar yetmezliğine yol açan meningomiyelosel, spina bifida,kistik fibrozis gibi hastalıklarla birlikte görülebilir.

Risk Faktörleri

  • Uzun süren kabızlık
  • Nörölojik hastalıklar
  • Pelvik taban gevşekliği
  • Önceden geçirilen anorektal ameliyat
  • Doğum yapmamış kadın
  • Uzun rektosigmoid kolon

Rektal Prolapsusun Tanı Yöntemi

Ikınma esnasında rektal mukozanın dışarı çıkmasıdır. Hasta muayenesi oturur pozisyonda olmalıdır. Prolapsus ilerledikçe rektum tam katları ile dışarı çıkar ve içeri sokulamaz. Daha ileri aşamalarda kanama ve ülserasyonlar görülebilir.

Tedavi

Hafif olan mukozal prolapsusda kabızlığı önleyici ve barsak alışkanlıklarını değiştirici tedavi uygulanır.

Tam prolapsusun tedavisinde ise yine konservatif tedavilerin uygulanması önemlidir. Bu aşamada cerrahi tedaviler devreye girer.

Tedavi seçenekleri perianal yaklaşımlar ve transabdominal yaklaşımlar olarak ayrılır.

Perianal yaklaşımlar genel anesteziyi tolere edemeyecek hastalara yapılır. Thiersch ve Delorme ameliyatı bunlar arasında en sık uygulananlardır.

Tiersch Ameliyatı: Anüsün çevresine subkütanöz olarak çepeçevre tel, lastik bant veya prolen yerleştirilir. Makatı daraltır ve rektumun dışarı sarkması önlenir.

Delorme Ameliyatı: Sarkan rektum mukozasına adrenalinli solüsyon verlip soyularak eksize edilir. Kalan mukoza parçalarının uçları karşılıklı tutturulur.

Transabdominal yaklaşımlar düşük riskli hastalara uygulanır. Tekrarlama oranları düşüktür. Ripstein ameliyatı, Ivalon spanç (Wells) ameliyatı, Notaras ameliyatı, rektosigmoidektomi yöntemleri değişen başarı oranları ile kullanılır.

Ripstein Ameliyatı: Rektum levator kaslar seviyesine kadar serbestleştirildikten sonra rektumu çepeçevre saran prolen greft vb.bir yama sakruma dikilir. Bazı hastalarda defekasyon zorluğu görülebilmektedir.

Notaras Ameliyatı: Rektum serbestleştirilip 7×10 cm’lik prolen yama promontoriuma asılır. Yama rektumu çepeçevre sarmaz Bu nedenle rektal darlık ve defekasyon zorluğu gelişmesi engellenir. Bu iki ameliyat ta LAPAROSKOPİK veya ROBOTİK cerrahi ile yapılabilmektedir.

Prof. Dr. Fatih AĞALAR
Genel Cerrahi Uzmanı

 

Anal Bölge Hastalıkları (anal kaşıntı, rektal prolapsus, anal fistül, anal fissür, kıl dönmesi, hemoriod ve Anal Kanal Kanserleri (bowen hastalığı, paget hastalığı, skuamöz hücreli karsinom, epidermoid karsinom, adenokarsinoma, melanoma) için İstanbul’da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp'dan sorun!