Özofagus Motor (Motilite, Hareket) Fonksiyon Hastalıkları

Akalazya Yemek borusunun hareket (peristaltizm) ile alt kısımdaki kapak (sfinkter) mekanizmasının bozukluğudur. Bunun sonucunda gıdaların mideye geçişinde zorlanma olur. Hastalık yemek borusunun hareketini sağlayan sinir sisteminin bozukluğu sonucu oluşmaktadır, fakat nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bu hastalarda yutma zorluğu, yediklerinin ağza gelmesi, göğüste yanma, göğüs ağrısı, kilo kaybı gibi şikayetler olur. Tanı
 • Akçiğer grafisi
 • Baryumlu yemek borusu grafisi
 • Endoskopi
 • Manometrik çalışmalar ile tanı konur
Tedavi Tedavideki amaç alt sfinkterin basıncını azaltmaktır.
 • İlaç tedavisi
 • Endoskopik balon dilatasyonu
 • Sfinkter bölgesine botulinum toksin enjeksiyonu
 • Cerrahi yöntemler
Diffüz (Yaygın) Özofagial Spazm Yemek borusunun ani, yaygın ve düzensiz olarak kasılması sonucu oluşan fonksiyon bozukluğudur. Bu hastalığında nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastalarda yutma güçlüğü ve göğüs ağrısı şikayetleri vardır. Özellikle de göğüs ağrısı çok yaygın ve tipiktir. Kalp krizi ile benzer şikayetleri olur fakat ağrının eforla ilgisi yoktur ve çoğunlukla yemekle ilgilidir. Tanı Tanı, yemek borusu basınç ölçümleri ile konur. Tedavi Medikal tedavi-Cerrahi tedavi (temel tedavidir) Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı

Özofagus (Yemek Borusu) Hastalıkları

Özofagus diğer adıyla yemek borusu ağız ile mide arasında bulunan basitçe anlatılırsa içi boş bir tüptür. Bu tüp gıdaların ağızdan mideye geçişini sağlar. Bu fonksiyonu yaparken oldukça kompleks ve karmaşık çalışır. Özofagusun her iki ucunda sfinkter (kapak) mekanizmaları vardır. Üst kapak mekanizması fazla hava yutulmasını engellediği gibi yutma esnasında da yeterli açılmayı sağlayarak gıdaların düzgün şekilde mideye yönlendirilmesini sağlar ve gıdaların nefes borusuna geçişine engel olur. Alt kısımdaki kapak mekanizması da gıdaların mideye geçine izin verir, midedeki gıda ve asidin yemek borusuna, ağza doğru hareketine engel olur. Özofagus çizgili, düz kaslar ve bunların koordineli çalışmasını sağlayan sinir sisteminden oluşmuştur. Özofagus yaklaşık 20-30 cm uzunluğundadır. Yemek Borusu Hastalıklarının Belirtileri(Semptomları)
 • Yutma güçlüğü (Disfaji)
 • Ağrılı yutma(odinofaji)
 • Boğazda takılma hissi
 • Mide yanması(pirozis)
 • Ağza acı-ekşi sıvı gelmesi (regujitasyon)
 • Göğüs ağrısı
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı
WhatsApp'dan sorun!