Yazar - fatihagalar.md

Meme Kanseri

Memede kitle kötü huylu çıkarsa, tümörün karakterine göre ek bir ameliyat gereksinimi doğar. Bundan önce hastalığı evre ve yaygınlığının ortaya konması için çeşitli tetkikler gerekebilir. Bunlar içinde Alkalen fostataz değeri, karın USG, Akciğer tomografisi, daha ileri durumlarda PET CT gerekebilir. Meme Kanseri Tedavisi Eğer hastalık başka organlara veya uzak lenf nodlarına yayılmışsa esas tedavi kemoterapidir. Bazen tedaviye neoadjuvan kemoradyoterapi ile başlanır. Böylelikle tümörün küçültülmesi ve daha iyi bir cerrahi yapılması amaçlanır. Günümüzde memenin mümkün olduğunca korunması amacı güdülmelidir. Eğer tanı doğru konur, evreleme doğru yapılır ve hücre karakterleri ortaya doğru konursa meme kanserinde bireyselleştirilmiş teravi ile hem kozmetik hem onkoloji mükemmel sonuçlar elde edilebilir. kemoterapi, radyoterapi ve cerrahinin multidisipliner bir yaklaşım modeliyle meme kanseri tedavisinde uygulanmasıyla kür oranlarında ciddi artışlar sağlanmıştır. Meme Kanserinde Onkolpastik Tedavi Meme kanseri cerrahisinde onkolpastik cerrahi yöntemler kullanılarak hem onkolojik hem de kozmetik başarı daha da artırılabilir. Meme kanseri cerrahisinden sonra günümüzde daha sık olarak simetri sağlayıcı cerrahiler de yapılamaya başlanmıştır. Cerrahi tedavisinde pek çok ameliyat biçimi vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.
 • Tümörün bulunduğu bölge çevre dokuyla birlikte tümör dokusu kalmayacak şekilde çıkarılabilir.
 • Meme başı ve meme derisi korunacak şekilde meme dokusunun tamamı çıkarılabilir ve aynı seansta vücudun kendi dokusu ve/ veya implant konarak rekonstrüksiyon ve yeni meme yapılması.
 • Meme başıyla birlikte meme dokusunun tamamı çıkarılabilir.
 • Bazı tümörlerde koltuk altındaki bezelerin de alınması gerekebilir.
 • Bazı tümörlerde karşı memede de tümör gelişme ihtimali bulunduğundan karşı taraf memenin de alınması ve her iki memenin erken rekontrüksiyonla yeniden oluşturulması.
 • Meme alındıktan sonra hastalığın durumu ve hastanın isteğine bağlı olarak alınan meme dokusunun yerine protez yerleştirilebilir.
 • Eğer meme uygunsa tümörün plastik cerrahi yöntemlerine uygun olarak çıkarılması ve her iki memeye eşitleyici simetri cerrahisi uygulanması.
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Memede Kitle

Solid kitleler (sert) veya kistik kitleler (içinde sıvı bulunur) veya her ikisinin bir adar olması şeklinde ortaya çıkarlar. Kitlelerin Tanı ve Tedavisi Muayene, meme USG ve mamografi ve MR ile konulur. Muayene ile ele gelmeyen fakat meme USG ve mamografi ile saptanan kitleler olabilir. Bunlar gösterdikleri özelliklere göre takip edilebilir. Veya USG veya mamografi eşliğinde iğne ile işaretlenip ameliyatla çıkarılır. Meme ultrason ile tespit edilen kitlelerden gerekli görüldüğü taktirde iğne ile biyopsi yapılabilir. Ameliyatla çıkarılan kitleler mikroskop ile incelenerek iyi veya kötü huylu olduğu ortaya konur. Kitle iyi huylu çıkarsa hasta belli aralıklarla kontrollere çağrılır. Ek bir tedaviye gerek yoktur. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Meme Apsesi

Meme dokusu içinde genelde kanalların tıkanmasına bağlı olarak biriken salgıya mikroorganizmaların yerleşmesi ile iltihabi hal almasıdır. Kendini memede ağrı, kızarıklık şişlik, ısı artışı ile gösterir. Tedavisi apse olan bölgenin üzerinden bir kesi yapılarak iltihabın boşaltılmasıdır. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Meme Hastalıklarında Muayene ve Tetkikler

Meme muayenesi birey tarafından kendi kendine yapılabilir. Sol meme muayenesi yapılırken sol el başın üzerine konulur. Sağ elle meme başının etrafından başlayarak parmak uçları ile içten dışarı doğru ışınsal tarzda yapılır. Sağ meme muayenesi yapılırken sağ el başın üzerine konulur ve sol elle muayene yapılır. Meme hastalıkları için kontrol yapılırken kullanılan diğer tetkikler
 • Meme Ultrasonu
 • Mamografi (40 yaşın üzeri kadınlarda yapılır)
 • Tru-cut Biyopsi (memede kitle saptanan doktor tarafından ileri inceleme gereke görülürse kitlenin içine özel bir iğne yardımı ile girilerek içeriğin örneklenmesidir)
 • Meme başı akıntı yayması (meme başında akıntı varsa bu akıntıdan camlara örnekler alınarak mikroskopta incelenmesi esasına dayalıdır.
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Meme Hastalıkları

Meme göğüs ön duvarında bulunan salgı yapan bir bezdir. Yağ dokusu ve süt salgılayan hücreler ve bu salgıyı taşıyan kanallardan meydana gelen meme dokusundan oluşur. Süt salgılayan hücreler bir araya gelerek bir grup oluştururlar (lobül). Bunlar da salgılarını süt kanallarına verirler. Süt kanalları birleşerek ana kanalı oluştururlar. Bu da meme başına açılır. Süt salgılanması gebeliği takiben salgılanan hormonlar sayesinde olur. Yaş ilerledikçe meme dokusunun miktarı azalır yağ dokusunda artış görülür. Meme Hastalıkları Aşağıdaki Şikayetlerle Kendini Gösterebilir
 • Memede ağrı
 • Ele gelen kitle
 • Meme başında sıkmayla veya kendiliğinden akıntı gelmesi
 • Meme başında çekinti meydana gelmesi
 • Meme derisinde portakal kabuğu görünümü
 • Meme derisinde kızarıklık ve ısı artışının olması
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.  

Fıtığın Tedavisi

Fıtığın tek tedavisi ameliyattır. Bilinen diğer hiçbir tedavi yöntemi ya da ilaç tedavisi yoktur. Ameliyatta lokal ya da genel anestezi kullanılabilir. Bassini, Marcy, McVay ve Shouldice gibi karın duvarındaki hasarın direkt tamirinin yapıldığı ameliyat teknikleri olsa da bu tekniklerdeki yüksek nüks oranı (bazı yayınlarda %20 olarak bildirilmiştir) nedeniyle günümüzde pek tercih edilmemektedir. Sentetik yamaların kullanıldığı fıtık tamirleri daha ön plana çıkmıştır. Yamanın kullanıldığı ameliyatlarda dokular gerilimsiz olarak birbirine yaklaştırılır (Lichtenstein tekniği). Ve daha sonraki dönemde yamaya karşı oluşan vücut cevabı nedeniyle fıtık zeminindeki doku gevşekliği giderilir. Yine sentetik yamaların kullanıldığı bir diğer tamir şeklide Laparoskopik fıtık tamiri yöntemidir. Deneyimli ellerde yapıldığı zaman çok mükemmel kozmetik sonuç elde edilir. Ayrıca hastanede kalış süresi ve ameliyat sonu daha az ağrı olması da avantajları içindedir. Dr. Fatih Ağalar uzunca bir süredir bu yöntemi pek çok hastaya başarı ile uygulamış olup açık fıtık ameliyatlarını zorunluluk dışında hemen hemen hiç uygulamamaktadır. laparoskopik fıtık ameliyatlarında bildirilen ameliyat sonrası nüks oranları açık ameliyat tekniklerinden yüksek değildir.(%1-5) Ameliyat sonrası normal koşullarda hastalar ameliyat günü ya da ertesi gün hastaneden taburcu edilmekte ve 10 günlük bir süreden sonra hiçbir kısıtlama olmadan günlük yaşamlarına dönmektedir. Laparoskopik fıtık ameliyatlarından 4 gün sonra hastalara günde 3 kilometre yürüyüş tavsiye edilmektedir. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Fıtık tedavisi ve fıtık cerrahisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Fıtık Kalıtsal Mıdır?

Fıtığın genetik olarak ebeveynlerden çocuklara geçişi söz konusu değildir. Ancak kas zayıflığı ya da kollojen doku hastalıkları gibi kalıtsal hastalıklarda görülme sıklığı artmıştır. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Fıtık tedavisi ve fıtık cerrahisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Fıtık Tipleri Nelerdir?

1.Göbek Fıtığı: Karın içi organ ve dokuların göbek deliğinden fıtıklaşmasıdır. 2.Ameliyat Kesisi Fıtığı (İnsizyonel Herni): Daha önceden geçirilmiş karın ameliyatlarının kesi yerlerinden fıtıklaşmasıdır. 3.Epigastrik Fıtık: Karın içi organ ve dokuların orta hattında göbek üzerindeki bir seviyeden fıtıklaşmasıdır. 4.Kasık Fıtıkları:
 • Direkt kasık fıtığı
 • İndirekt kasık fıtığı
 • Femoral (uyluk) fıtık
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Fıtık tedavisi ve fıtık cerrahisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Fıtık Nedenleri Nelerdir?

Doğumsal olabileceği gibi yaşamın ileri dönemlerinde sonradan da ortaya çıkabilir. Kabızlık, kronik öksürük, aşırı kilo alımı, aşırı kilo kayıpları, tekrarlayan gebelikler, aşırı ağırlık kaldırma, idrar yaparken zorlanma gibi karın içi basıncı artıran olaylarla birlikte karın duvarında bir zayıflığın varlığı fıtığın açıklanabilen nedenidir. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Fıtık tedavisi ve fıtık cerrahisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.
WhatsApp'dan sorun!