Meme Kanseri

Meme Kanseri

Memede kitle kötü huylu çıkarsa, tümörün karakterine göre ek bir ameliyat gereksinimi doğar. Bundan önce hastalığı evre ve yaygınlığının ortaya konması için çeşitli tetkikler gerekebilir. Bunlar içinde Alkalen fostataz değeri, karın USG, Akciğer tomografisi, daha ileri durumlarda PET CT gerekebilir. Meme Kanseri Tedavisi Eğer hastalık başka organlara veya uzak lenf nodlarına yayılmışsa esas tedavi kemoterapidir. Bazen tedaviye neoadjuvan kemoradyoterapi ile başlanır. Böylelikle tümörün küçültülmesi ve daha iyi bir cerrahi yapılması amaçlanır. Günümüzde memenin mümkün olduğunca korunması amacı güdülmelidir. Eğer tanı doğru konur, evreleme doğru yapılır ve hücre karakterleri ortaya doğru konursa meme kanserinde bireyselleştirilmiş teravi ile hem kozmetik hem onkoloji mükemmel sonuçlar elde edilebilir. kemoterapi, radyoterapi ve cerrahinin multidisipliner bir yaklaşım modeliyle meme kanseri tedavisinde uygulanmasıyla kür oranlarında ciddi artışlar sağlanmıştır. Meme Kanserinde Onkolpastik Tedavi Meme kanseri cerrahisinde onkolpastik cerrahi yöntemler kullanılarak hem onkolojik hem de kozmetik başarı daha da artırılabilir. Meme kanseri cerrahisinden sonra günümüzde daha sık olarak simetri sağlayıcı cerrahiler de yapılamaya başlanmıştır. Cerrahi tedavisinde pek çok ameliyat biçimi vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.
  • Tümörün bulunduğu bölge çevre dokuyla birlikte tümör dokusu kalmayacak şekilde çıkarılabilir.
  • Meme başı ve meme derisi korunacak şekilde meme dokusunun tamamı çıkarılabilir ve aynı seansta vücudun kendi dokusu ve/ veya implant konarak rekonstrüksiyon ve yeni meme yapılması.
  • Meme başıyla birlikte meme dokusunun tamamı çıkarılabilir.
  • Bazı tümörlerde koltuk altındaki bezelerin de alınması gerekebilir.
  • Bazı tümörlerde karşı memede de tümör gelişme ihtimali bulunduğundan karşı taraf memenin de alınması ve her iki memenin erken rekontrüksiyonla yeniden oluşturulması.
  • Meme alındıktan sonra hastalığın durumu ve hastanın isteğine bağlı olarak alınan meme dokusunun yerine protez yerleştirilebilir.
  • Eğer meme uygunsa tümörün plastik cerrahi yöntemlerine uygun olarak çıkarılması ve her iki memeye eşitleyici simetri cerrahisi uygulanması.
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Angelina Jolie Etkisi

Angelina Jolie Etkisi

Geçenlerde “ISI web of Science”da tarama yaptım. Her iki memesini de aldırmak isteyen düşük meme kanseri riskine sahip çok sayıda hasta ile karşılaşıyoruz.

Sanatçının yüksek risk nedeniyle bilateral mastektomiyi seçmiş olması meme
kanserine duyarlılığı artırdı. Ama gereksiz bilateral mastektomi oranının da arttığını söyleyenlerde hiç az değil. “Riskli” ve ilateral mastektomi gerekebilecek grupta bilateral mastektomi oranı aynı kalırken bilateral mastektominin “nedenini” sosyologlar
araştırmaktalar…

… Angelina Jolie’nin toplum üzerindeki etkisi sadece meme kanserine
toplumsal farkındalık artışı ile sınırlı değil. Tahmin edebileceği gibi onun
“humaniteryan çabası”nın da ayrı bir etkisi var…

YAZIMIN TAMANINI EKTEKİ DOSYADAN OKUYABİLİRSİNİZ...

Angelina-Jolie-Etkisi

 

Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp'dan sorun!