Meme Hastalıkları

Memede Kitle

Solid kitleler (sert) veya kistik kitleler (içinde sıvı bulunur) veya her ikisinin bir adar olması şeklinde ortaya çıkarlar. Kitlelerin Tanı ve Tedavisi Muayene, meme USG ve mamografi ve MR ile konulur. Muayene ile ele gelmeyen fakat meme USG ve mamografi ile saptanan kitleler olabilir. Bunlar gösterdikleri özelliklere göre takip edilebilir. Veya USG veya mamografi eşliğinde iğne ile işaretlenip ameliyatla çıkarılır. Meme ultrason ile tespit edilen kitlelerden gerekli görüldüğü taktirde iğne ile biyopsi yapılabilir. Ameliyatla çıkarılan kitleler mikroskop ile incelenerek iyi veya kötü huylu olduğu ortaya konur. Kitle iyi huylu çıkarsa hasta belli aralıklarla kontrollere çağrılır. Ek bir tedaviye gerek yoktur. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Meme Apsesi

Meme dokusu içinde genelde kanalların tıkanmasına bağlı olarak biriken salgıya mikroorganizmaların yerleşmesi ile iltihabi hal almasıdır. Kendini memede ağrı, kızarıklık şişlik, ısı artışı ile gösterir. Tedavisi apse olan bölgenin üzerinden bir kesi yapılarak iltihabın boşaltılmasıdır. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Meme Hastalıklarında Muayene ve Tetkikler

Meme muayenesi birey tarafından kendi kendine yapılabilir. Sol meme muayenesi yapılırken sol el başın üzerine konulur. Sağ elle meme başının etrafından başlayarak parmak uçları ile içten dışarı doğru ışınsal tarzda yapılır. Sağ meme muayenesi yapılırken sağ el başın üzerine konulur ve sol elle muayene yapılır. Meme hastalıkları için kontrol yapılırken kullanılan diğer tetkikler
  • Meme Ultrasonu
  • Mamografi (40 yaşın üzeri kadınlarda yapılır)
  • Tru-cut Biyopsi (memede kitle saptanan doktor tarafından ileri inceleme gereke görülürse kitlenin içine özel bir iğne yardımı ile girilerek içeriğin örneklenmesidir)
  • Meme başı akıntı yayması (meme başında akıntı varsa bu akıntıdan camlara örnekler alınarak mikroskopta incelenmesi esasına dayalıdır.
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Meme Hastalıkları

Meme göğüs ön duvarında bulunan salgı yapan bir bezdir. Yağ dokusu ve süt salgılayan hücreler ve bu salgıyı taşıyan kanallardan meydana gelen meme dokusundan oluşur. Süt salgılayan hücreler bir araya gelerek bir grup oluştururlar (lobül). Bunlar da salgılarını süt kanallarına verirler. Süt kanalları birleşerek ana kanalı oluştururlar. Bu da meme başına açılır. Süt salgılanması gebeliği takiben salgılanan hormonlar sayesinde olur. Yaş ilerledikçe meme dokusunun miktarı azalır yağ dokusunda artış görülür. Meme Hastalıkları Aşağıdaki Şikayetlerle Kendini Gösterebilir
  • Memede ağrı
  • Ele gelen kitle
  • Meme başında sıkmayla veya kendiliğinden akıntı gelmesi
  • Meme başında çekinti meydana gelmesi
  • Meme derisinde portakal kabuğu görünümü
  • Meme derisinde kızarıklık ve ısı artışının olması
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.  
WhatsApp'dan sorun!