Safra Kesesi Hastalıkları

Safra Kesesi Polibi

Safra kesesi iç yüzeyini oluşturan hücrelerin normalden fazla çoğalması sonucunda safra kesesi duvarının iç yüzünde meydana gelen kitlelerdir. Polipler genelde bir şikayete sebep olmazlar. Karın USG’si yapılırken tesadüfen saptanırlar. 6 mm’nin altındaki polipler için yıllık Karın USG’Si ile takip önerilir. 6 mm’nin üzerindeki poliplerin gerçek polip olması ve gerçek poliplerin de kanser riski taşıdığından dolayı safra kesesinin alınması gerekir. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Safra Kesesi Ameliyatları

Safra kesesi ameliyatları açık ve kapalı olmak üzere 2 yolla yapılır. Günümüzde laparoskopik (kapalı) teknik ilerlediği için tercih edilmektedir. Laparoskopik (kapalı) yöntemde karında 3-4 adet delik açılır ve bu deliklerden birine kamera yerleştirilerek görüntü monitöre yansıtılır. Diğer deliklerden cerrahın kullanacağı aletler sokularak ameliyat gerçekleştirilir. Safra kesesi ameliyatları göbek deliğinden yerleştirilen tek bir kesi ve port ile yapmakta mümkündür. Böyle tek delikten safra kesesi ameliyatı olmak isteyen hastalar için robotıc sıngle port cholecystectomy (tek delikten Robot kullanılarak yapılan Safra kesesi ameliyatı) çok iyi bir alternatif teşkil etmektedir. Açık ameliyat sağda karın üst kısmında kaburgalar altında yapılan bir kesiyle gerçekleştirilir. Kapalı olarak çıkarılamayacağı düşünülen safra keseleri için kullanılır(.Safra kesesinin çevre dokulara ileri derecede yapışık olması kolesistit nedeniyle safra kesesi duvarına laparoskopik aletlerle müdahale edilememesi). Kapalı Ameliyat Neden Daha Fazla Tercih Edilmektedir? Kapalı ameliyat sonrası hasta yaklaşık 2 gün içerisinde taburcu edilirken açık ameliyatta hastanın taburcu edilme süresi daha uzundur (5-6 güne uzayabilir.) Ayrıca estetik açıdan kesi yerinin küçük olması ve daha az iz bırakması, daha az travmaya neden olması ve ağrının çok daha az olması nedeniyle kapalı ameliyat hastalar ve hekimler tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Günümüzde imkanlar varken açık yöntemin tercih edilmesi uygun bir hekimlik uygulaması olmaz. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Safra Kesesi İltihabı (Kolesistit) Nedir?

En sık sebebi safra kesesinin safrayı boşalttığı kanalın ağzının taş nedeniyle tıkanmasıdır. Tıkanma sonucunda safra kesesi içerisindeki basınç artar ve kese duvarının beslenmesi bozulur. Bu durumdaki safra kesesi mikroorganizmaların yerleşmesi için uygun bir ortam oluşturur. Safra kesesi iltihabının en sık belirtisi karnın sağ üst tarafında ağrı olmasıdır. Ağrı sırta vurabilir, nefes almakla ağrının şiddeti artabilir. Ağrıya bulantı, kusma eşlik edebilir. Tanısı muayene ve kan tetkikleri ve karın USG’siyle konur. Muayenede hastanın karnının sağ üst bölgesinde şiddetli ağrı tespit edilir. Kan tetkiklerinde beyaz küre denilen hücrelerde artış görülebilir. Karın USG’sinde safra kesesi duvar kalınlığında artış, safra kesesi içinde taş veya taşlar, safra çamuru saptanabilir. Tedavisi safra kesesinin ameliyatla alınmasıdır. Başlangıçta antibiyotik tedavisi verilerek iltihabi durum azaltılarak ameliyat daha sonra yapılabilir. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Safra Kesesi Taşları Mutlaka Ameliyat Edilmeli Midir?

Safra kesesinde tespit edilen taş/taşlar için ameliyat önerilmektedir. Safra kesesindeki taş/taşların ileride safra kesesi çıkış yolunu tıkaması sonucunda safra kesesi iltihabı gelişme olasılığı vardır. Ayrıca taşın safra yollarına düşmesi sonucunda tıkanma sarılığı gelişebilir. Tekrarlayan tıkanmalar sonucunda safra kesesi çevre organlara yapışıklık gösterir. Bu da ameliyatın kapalı yapılmasını engelleyebilir. Özellikle yaşlı hastalarda safra kesesindeki taşın belirti vermediği durumlarda rastlantısal olarak saptanan safra kesesi taşlarına ameliyat gerekmeyebilir. Ancak burada hekimin karar verme aşamasında bazı zorluklar vardır. Bunlardan en önemlisi hangi bulgu, belirti ve şikayetin safra kesesi taşına ait olduğunu belirlemektir. Safra kesesi taşlarına ilişkin genel bulgu ve belirtiler özgün olmayıp bu organın hastalığı dışındaki pek çok üst karın organının hastalıklarında da rastlanır. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Safra Kesesi Taşı Belirtileri ve Teşhisi

Safra kesesi taşında, karnın sağ üst tarafında, sırta ve omuza vuran bir ağrı varlığı, kalp krizi belirtileriyle karıştırılabiliyor. Bu ağrı, özellikle ağır yağlı yemeklerin ardından çok daha şiddetli yaşanır, çünkü yağlı yemeklerin sindirimi için safranın içindeki maddelere daha fazla gereksinim duyuluyor. Bazen küçük taşların keseden düşerken “safra yolları koliği” ortaya çıkıyor ve sancıya neden oluyor. Hastada üşüme, titreme ve ateş varsa, bu durum safra kanallarında iltihap (kolanjit) olduğuna işaret ediyor, akut pankreatitte ise belirtiler daha şiddetli görülüyor. Safra kesesi taşlarının çoğu belirti vermez. Eğer taş safra kesesi çıkışını tıkarsa aşağıda anlatılan safra kesesi iltihabı meydana gelir. Taş safra kesesi kanalından çıkıp ana safra yolunu tıkarsa karın ağrısı, ateş, sarılık meydana getirebilir. Bu durumda tanı için kan tetkikleri ve karın USG’si yapılır. Kan tetkiklerinde beyaz küre denilen hücrelerde, karaciğer enzimlerinde (AST,ALT),safranın içeriğinde bulunan bilirübinde, safra yolları tıkanıklığını göstermede yardımcı enzimlerde(ALP,GGT) artış görülebilir. Karın USG’sinde ana safra kanalında taş ve kanalın çapında artış saptanabilir. Bu durumda ERCP denilen, ağızdan ucunda kamera bulunan esnek bir hortumla ana safra kanalının bağırsağa açıldığı bölgeden safra kanalına girilerek taş olup olmadığına bakılır. Hortumun ucundan küçük bir balon şişirilerek safra kanalı sıvazlanır ve taşın bağırsağa düşmesi sağlanır. Ayrıca safra kanalının bağırsağa açıldığı bölgede bulunan düz kasa küçük bir kesi yapılarak safranın akışı rahatlatılabilir. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Safra Kesesi Taşları Nasıl Oluşur? Tanısı Nasıl Konur?

Safra Kesesi Taşları Nasıl Oluşur? Tanısı Nasıl Konur? Safranın içeriğinde bulunan maddelerin (kolesterol, bilirübin) kristal şeklinde çökmesi, daha sonra bunların bir araya gelmeleriyle oluşur. Tek veya çok sayıda taş gelişimi olabilir. Safra kesesi taşlarının tanısı karın ultrasonografisi’yle konulur. Röntgen filminde safra kesesi taşlarının çoğu görülmez. Ancak kalsiyum içeriği çok fazla olan taşlar röntgen filminde görülebilir. Safra Kesesi Taşları Neden Oluşur? Safranın içinde askı halinde bulunan maddelerin oranlarında bir bozulma olduğunda çökme ortaya çıkıyor. En sık kolesterol çökmeleri görülüyor ancak nadiren kan yıkımının olduğu bazı kan hastalıklarında, bilirubin taşları oluşabiliyor. Kristaller halinde oluşan çökeltiler zamanla birleşerek küçük parçacıklar haline gelince de “safra çamuru” olarak tanımlanan birikim oluşuyor. Bazen de 3 ile 5 cm’ye kadar büyümüş taşlar görülebiliyor. Çok küçük parçacıklar safra ile birlikte onikiparmak bağırsağına geçebilirken, safra kesesinde veya kanalda kalan ve giderek büyüyen taşlar kanalı tıkayabiliyor. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Safra Kesesinin İşlevi

Safra Kesesi Nedir?  Safra kesesi karın içerisinde karaciğerin alt tarafına yapışık olarak bulunan yaklaşık 10×3 cm. boyutlarında bir organdır. Karaciğerden salgılanan safra sağ ve sol safra kanalları aracılığıyla ana safra kanalına gelir. Ana safra kanalıyla safra kesesi arasında safra kesesinin içeriğini boşaltmasına yarayan kanal vardır. Ana safra kanalı pankreasın salgısını boşaltmaya yarayan kanalıyla birleşerek oniki parmak bağırsağına açılır. Safra kesesi karaciğerden salgılanan safrayı depolar ve yoğunlaştırır. Yemeklerden sonra safra içeriğini ana safra kanalına (o da on iki parmak bağırsağına ) boşaltarak besinlerin sindirimine yardımcı olur. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı
Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.
WhatsApp'dan sorun!