FITIKFıtık Nedir?

Karın içi organların ve dokuların karnı saran bir zar olan peritonun oluşturduğu bir kese içinde karın duvarındaki zayıf bir bölgeden yada yırtıktan dışarı doğru çıkmasıdır. Karın içi organların fıtıklaşabilmesi için karın duvarını oluşturan destek dokuların belirli bir bölgesinde gevşeme şarttır.Toplumumuzdaki görülme sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte gelişmiş ülke verileri %3-4 oranında görüldüğünü bildirmektedir. Hastalar genellikle doktora özellikle ayakta durmakla, ıkınmakla, öksürmekle meydana gelen şişlik ve ağrı şikayeti ile müracaat ederler. İstirahat konumunda şikayetler genellikle geriler yada kaybolur. Tanı konulduktan sonra incarserasyon ve strangülasyon ( fıtık içerinin kanlanmasının bozulması ve dokuların harabiyeti) gibi muhtemel komplikasyonları önlemek için mümkün olan en kısa zamanda ameliyat yapılmalıdır.

Fıtık nedenleri nelerdir?

Doğumsal olabileceği gibi yaşamın ileri dönemlerinde sonradan da ortaya çıkabilir.Kabızlık, kronik öksürük, aşırı kilo alımı,aşırı kilo kayıpları,tekrarlayan gebelikler, aşırı ağırlık kaldırma, idrar yaparken zorlanma gibi karın içi basıncı artıran olaylarla birlikte karın duvarında bir zayıflığın varlığı fıtığın açıklanabilen nedenidir.

Fıtık Tipleri Nelerdir?

1-Göbek fıtığı: Karın içi organ ve dokuların göbek deliğinden fıtıklaşmasıdır.
2-Ameliyat Kesisi Fıtığı: (İnsizyonel Herni) Daha önceden geçirilmiş karın ameliyatlarının kesi yerlerinden fıtıklaşmasıdır.
3-Epigastrik Fıtık: Karın içi organ ve dokuların orta hattında göbek üzerindeki bir seviyeden fıtıklaşmasıdır.
4-Kasık Fıtıkları
a-Direkt kasık fıtığı
b-indirekt kasık fıtığı
c-Femoral(uyluk) fıtık

Fıtık Kalıtsal mıdır?

Fıtığın genetik olarak ebeveynlerden çocuklara geçişi söz konusu değildir. Ancak kas zayıflığı yada kollojen doku hastalıkları gibi kalıtsal hastalıklarda görülme sıklığı artmıştır.

Fıtığın Tedavisi

Fıtığın tek tedavisi ameliyattır. Bilinen diğer hiçbir tedavi yöntemi yada ilaç tedavisi yoktur. Ameliyatta lokal yada genel anestezi kullanılabilir. Bassini, Marcy, McVay ve Shouldice gibi karın duvarındaki hasarın direkt tamirinin yapıldığı ameliyat teknikleri olsa da bu tekniklerdeki yüksek nüks oranı (bazı yayınlarda %20 olarak bildirilmiştir) nedeniyle günümüzde pek tercih edilmemektedir. Sentetik yamaların kullanıldığı fıtık tamirleri daha ön plana çıkmıştır.

Yamanın kullanıldığı ameliyatlarda dokular gerilimsiz olarak birbirine yaklaştırılır (Lichtenstein tekniği). Ve daha sonraki dönemde yamaya karşı oluşan vücut cevabı nedeniyle fıtık zeminindeki doku gevşekliği giderilir. Yine sentetik yamaların kullanıldığı bir diğer tamir şeklide Laparoskopik fıtık tamiri yöntemidir. Deneyimli ellerde yapıldığı zaman çok mükemmel kozmetik sonuç elde edilir. Ayrıca hastanede kalış süresi ve ameliyat sonu daha az ağrı olması da avantajlşarı içindedir. Dr Fatih Ağalar uzunca bir süredir bu yöntemi pek çok hastaya başarı ile uygulamış olup açık fıtık ameliyatlarını zorunluluk dışında hemen hemen hiç uygulamamaktadır. laparoskopik fıtık ameliyatlarında bildirilen ameliyat sonrası nüks oranları açık ameliyat tekniklerinden yüksek değildir.(%1-5)
Ameliyat sonrası normal koşullarda hastalar ameliyat günü yada ertesi gün hastaneden taburcu edilmekte ve 10 günlük bir süreden sonra hiçbir kısıtlama olmadan günlük yaşamlarına dönmektedir. Laparoskopik fıtık ameliyatlarından 4 gün sonra hastalara günde 3 kilometre yürüyüş tavsiye edilmektedir.

Prof. Dr. Fatih AĞALAR
Genel Cerrahi Uzmanı