Kanser Hakkında Genel Bilgiler

Kanser Hakkında Genel Bilgiler

Kanser, koroner arter hastalığından sonra en sık ölüm sebebidir. Erkeklerde en sık görülen kanser prostat kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseridir. Kadınlarda ise en sık meme, akciğer ve jinekolojik kanserler görülür.

Kanserler çok sayıda etkenin tek bir hücrede oluşturduğu kümülatif değişikliklerin sonucu gelişir. Kanser hücrelerinin temel özelliklerinden birisi kontrol edilemeyen büyüme, diğeri ise metastaz yapma yeteneğidir. Değişik çalışmalarda kanserin çok aşamalı bir süreçte genetik hasar sonucu ortaya çıktığı saptanmıştır. Bunun kanıtları yaşla kanser sıklığının artması, bazı kanserlerde ailevi yatkınlık olması, mutajen maddelerle deneysel kanser oluşumu, DNA tamir mekanizmasının bozulduğu hastalıklarda kanser gelişme riskinin artması ve kanserli hücrelerde kromozom anomalilerinin gösterilmesidir.

Protoonkojenler normal hücresel genlerdir. Hücrenin büyümesi ,çoğalması ve farklılaşmasını sağlarlar. Kanser baskılayıcı genlerse hücre çoğalmasında frenleyici rol oynarlar. DNA tamiri programlanmış hücre ölümü ve yaşlanma sürecinde etkendirler. Normal hücrelerde protoonkojenlerle kanser baskılayıcı genler arasında bir denge söz konusudur. Bu genler hücrenin büyümesi, çoğalması ve farklılaşmasında kilit rol oynarlar. Açıkça söylemek gerekirse protoonkojenlerin aktivasyonu veya kanser baskılayıcı genlerin inhibisyonu kanser gelişimine yol açar. Bundan başka, kontrollü hücre yok edilmesi işlemini düzenleyen genlerdeki değişimler de kanser oluşumuna yol açabilmektedir.

Bir organ veya dokuda kanser tespit edildiğinde kanserin evrelemesi önemlidir. Kanser evrelemesi için şunlar yapılır:

 1. Öykü
 2. Fizik muayene
 3. Organ ile ilgili laboratuvar yöntemleri
 4. Direkt grafi
 5. Ultrasonografi
 6. Bilgisayarlı tomografi
 7. Manyetik rezonans görüntüleme
 8. Sintigrafi
 9. Biopsi

Kanser Tedavisi

 1. Cerrahi tedavi
 2. Kemoterapi
 3. Radyoterapi
 4. İmmünoterapi
 5. Destek tedavisi

Günümüzde halen kanserin öncelikli tedavisi cerrahi tedavidir. Bundan amaç, kanser hücrelerinin tamamen organizmadan uzaklaştırılmasıdır. Ancak kanserin çok ileri ve yaygın olması gibi bazı durumlarda kemoterapi ve/veya radyoterapi ardından da cerrahi tedavi uygulanabilir. Kemoterapi denen ve kanserin ilaç ile tedavisini ifade eden yöntem ile ilgili her geçen gün araştırmalar ve ilerlemeler sürmektedir. Çoğu araştırıcıya göre kanser tedavisinin ilerideki en büyük umudu kemoterapi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Radyoterapi, alanında uzman kişilerce kanserin yan etkilerini azaltmak, yaşam süresini uzatmak, topyekûn tedavi ve ağrıyı azaltmak için yapılır. Kemoterapi ve radyoterapi sonrası erken ve geç dönemde birtakım yan etkiler etkiler görülebilmektedir. Bu yöntemlere ilaveten, organizmanın kansere karşı bağışıklığını arttırmaya yönelik immunoterapi ve organizmanın genel durumunu düzeltmeye yönelik destek tedavileri de uygulanmaktadır.

Prof. Dr. Fatih AĞALAR
Genel Cerrahi Uzmanı

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp'dan sorun!