Ostonomi: Kolostomi ve İleostomi İşlemleri

Ostonomi: Kolostomi ve İleostomi İşlemleri

Ostonomi Nedir?

Ostomi, lümene sahip bir organın cilde ağızlaştırılması amacıyla yapılan cerrahi işlemlerin genel adıdır. Kolostomi kalın barsağın, ileostomi ince barsağın karın duvarına ağızlaştırılmasına verilen isimdir. Kolostomi ve ileostominin ortak amacı geçici veya kalıcı bir süre için barsak içeriğinin karın duvarından boşalmasını sağlamaktır.

Ostomiler, kalıcı (hayat boyu) veya geçici (bir süre için) olabilir. Kalıcı Ostomiler genellikle anüse çok yakın rektum kanserlerinde gerekebilir. Ayrıca ülseratif kolit, familial adenomatöz poliposis ( FAP) v.b hastalıklarda da bazen gerekebilir. Geçici ostomiler ise, bir kolon ameliyatını/anastomozunu korumak için birkaç ay süresince kullanılıp, daha sonra tekrar ameliyatla kapatılır.

Kolostomi veya ileostomi yapılması gereken zamanda hastalarda üzüntü ve endişe artmaktadır. Çünkü bu tip işlemler hastanın yaşantısını etkilemektedir. Bu zamana kadar gizli bir şekilde devam ettirilen bazı fonksiyonların belirgin hale gelmesi, hastanın mahremiyetinin ortadan kalkması, sosyal hayata geçmekte zorlanma, cinsel yaşamda sorunlar yaşanması gibi endişelerle birlikte hastayı değişik bir yaşamla karşı karşıya getirmektedir. Öncelikle hastaya bu işlemin hayat kurtarmak veya hayatının daha rahat olması için yapıldığı anlatılmalıdır.

Kalıcı Kolostomi Sebepleri

1- Anüsün çıkartılması gereken hastalıklar

2- Kolonun son kısmı ve anüsün birlikte çıkartılması gereken hastalıklar

3- Anüs kas yapısının görevini yapamadığı hastalıklar

Geçici Kolostomi Sebepleri

1- Kolon( Kalın barsak) tıkanmaları

2- Barsak yaralanmaları

3- Barsak delinmesi

4- Konjenital (Doğumsal) barsak anormallikleri

5- Barsaklarda yapılan ameliyatın iyileşmesini sağlamak

6- Anüs hastalıkları ve yaralanmaları

Geçici kolostomi yapılan işlemin tipine göre belirli bir süre sonra kapatılır. Tekrar hasta eskisi gibi anüsten dışkılama yapar.

Kolostominin Yeri

Kolostomi yeri seçiminde hastalığın tipi kadar hastanın vücut yapısı da etkilidir. Göbek hattının birkaç santimetre altında ve sağda veya solda olabilir.

Kolostomi Özellikleri

Kolostomi ağzı barsak kırmızı-pembe ise sağlıklı görünümdedir. Başlangıçta hafif kanama olabilir, önceleri ödemli olan barsak, zamanla karın cildi düzeyine kadar iner ve küçülür. Barsağın içine dokunma ile ağrı duyulmaz çünkü barsak yüzeyinde ağrı duyusu yoktur. Ameliyattan sonra genellikle 2. veya 3. günlerde kolostomi çalışmaya başlar. Torbaya önce gaz gelir. Ardından dışkı gelişi başlayacaktır. Bu gelişmeler her şeyin normal olduğunu gösterir. Bundan sonra yapılması gereken, dolan torbanın değiştirilerek yerine temiz bir torbanın konmasından ibarettir.

Kolostomi işlemi sonrası veya daha ileri dönemlerde bazı sorunlar çıkabilir.

Erken Sorunlar:

  • Barsakda kanama
  • Cilt kenarından ayrılma
  • Barsağın karın içine kaçması
  • Barsak ile cilt arasında abse gelişimi
  • Kolostominin çalışmaması
  • Etraf cilt yüzeyinde tahriş

Geç Sorunlar

  • Kolostomi kenarından fıtık gelişmesi
  • Barsağın dışarıya sarkması
  • Etraf cilt yüzeyinde tahriş

Tıkanma

Erken dönemde görülen sorunlar genellikle hastanede olduğundan bunlar yerinde müdahaleyle çözümlenir. Deri tahrişleri değişik pomat ve uygulamalarla düzeltilir. Fıtık gelişmesi, barsağın dışarıya sarkması belirli bir seviyeye kadar takip edilebilir.

Eğer ilerlerse cerrahi işlemi gerektirir. Tıkanma nadiren kolostominin kendisinde bir sorun olmadan, beslenme ile ilgili olabilir ve bunlar lavmanlar ile çözülebilir. Ancak, çoğu tıkanma durumunda sebebin teknik hata olabileceği ve bunun da yeni bir cerrahi müdahale gerektireceği unutulmamalıdır.

Prof. Dr. Fatih AĞALAR
Genel Cerrahi Uzmanı

 

Kolon (Kalın Barsak) Kanseri, Rektum Kanseri tedavisi için İstanbul’da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp'dan sorun!