Özgeçmiş

Prof. Dr. Fatih Ağalar, Konya Maarif Koleji mezunudur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1986 da bitirmiştir.
1988-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimini tamamladıktan sonra aynı kurumda 1998 yılına kadar görev yapmıştır.
1988’de Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Kadrosuna atanmıştır. 1999’da doçent olmuştur. Aynı Kurumda Araştırma Hastaneleri Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuş ve Acil Tıp AD kurucu öğretim üyesi olmuştur.
2001-2003 arasında Yıldırım Beyazıt Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmıştır.
2003 – 2011 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapmıştır. 2005 yılında profesör olmuştur. 2003-2011 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmüştür.
2005-2010 yılları arasında Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanlığı, 2006 yılında Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Aynı kurumda Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Senato Üyeliği yapmıştır.

Sağlık Bakanlığınca Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yapmış olduğum aktiviteler, bakım ve tedavisini üstlendiği hastalar, yönettiği yoğun bakım deneyimi değerlendirilmiş ve kendisine Yoğun Bakım Uzmanlık Diploması verilmiştir.

2011 yılından, 2017 yılının Haziran ayına kadar Anadolu Sağlık Merkezi (in affiliation with Johns Hopikins Medicine) özel hastanesinde genel cerrahi kliniğinde görev yaptı. Ayrıca, aynı kurumun acil servisler koordinatörlüğü ve tıbbi idari konsey üyeliği görevlerini de yürütmüştür.

2008 -2012 yılları arasında Türk Cerrahi Derneği Eğitim Yeterlik Kurulu Üyeliği yapmıştır.
2010 -2012 yılı Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2012 yılında yapılan seçimlerle aynı derneğin yönetim kuruluna tekrar seçilmiştir.

2012 yılında Avrupa Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulunca “Onursal Fellow” ünvanı verilmiştir.

2017 yılında Liv Hospital-Ulus/İstanbul hastanesinde görev almıştır.

2017-2020 Yılları arasında Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi (Koşuyolu-İstanbul) görev almıştır..

Eğitim aldığı ve çalıştığı kurumlar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Temel İlgi Alanları ve Aktiviteleri

Minimal İnvaziv Cerrahi Yöntemler (İleri Laparoskopik Cerrahi, Robotik Cerrahi)

Mide, Kalın barsak ve Rektum cerrahisi
Tiroid Endokrin ve Meme cerrahisi
Yoğun Bakım

Karın duvarı rekonstrüksiyonları ve yumuşak doku cerrahisi

Cerrahi eğitim- yeni teknoloji kullanımı
Yabancı cisim enfeksiyonları, biofilm

Dergi Editörlükleri
İnsizyon İnfeksiyon dergisi editörü
Yoğun bakım dergisi önceki editörü (önceki)

Yayın ve Bilimsel Kurul Üyelikleri
Ulusal Cerrahi dergisi
Acil Cerrahi ve Travma Dergisi
Türkiye Klinikleri Dergisi

Bilimsel Dernek Üyelikleri- ve Derneklerdeki idari Görevler

American College of Surgeons

European Society of Colo-Proctology

European Society of Surgical Oncology

European Society of Breast Specialists

Euoro Asian Soicety of Mastology

Ankara cerrahi derneği

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (2010-2012)
Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (2012-)
Türk Cerrahi Derneği Eğitim Yeterlik Kurulu üyeliği (2008-2012)
Türk ve Kolon ve Rektum Hastalıkları Derneği
Hastane İnfeksiyonları Derneği
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (Eğitim Yeterlik Kurulu Üyeliği)

Cerrahi İnfeksiyon Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi

Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Derneği

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nanoteknoloji AD Biopolimeric Systems Research Group, Üyeliği

Araştırmalar ve yayınlar

80 den fazla Ulusal bildiri
35 Uluslararası bildiri
55 Ulusal makale
57 Uluslararası makale (PubMed erişim)
17 Kitap bölümü
2 Ulusal kitap
3 Kitap editörlüğü
4 ulusal, 2 uluslararası araştırma ödülü sahibidir.

İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

WhatsApp'dan sorun!