Etiket - boğazda takılma hissi

Özofagus Divertikülleri

Divertikül Nedir? Yemek borusunun bir kısmını kesecik şeklinde çıkmasına divertikül denir. Üç kısımda incelenir.
  • Faringözofagial divertiküller; yemek borusunun üst kısmında oluşur.
  • Midösefagial divertiküller, yemek borunun orta kesiminde oluşur.
  • Epifrenik divertiküller; yemek borusunun alt kısmında oluşurlar.
Hastalığın Belirtileri ve Tedavisi Bu hastalık divertikülün yerleşim yerine göre boğazda takılma hissi, yutma zorluğu, boyunda şişlik, reflü, ağız kokusu vs. yapar. Hastalığın tanısı baryumlu yemek borusu grafisi ve endoskopi ile konur. Tedavi divertikülün büyüklüğü ve yerleşim yerine göre takip ve cerrahiye karar verilir. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı
WhatsApp'dan sorun!