Etiket - memede kitle

Meme Kanseri

Memede kitle kötü huylu çıkarsa, tümörün karakterine göre ek bir ameliyat gereksinimi doğar. Bundan önce hastalığı evre ve yaygınlığının ortaya konması için çeşitli tetkikler gerekebilir. Bunlar içinde Alkalen fostataz değeri, karın USG, Akciğer tomografisi, daha ileri durumlarda PET CT gerekebilir. Meme Kanseri Tedavisi Eğer hastalık başka organlara veya uzak lenf nodlarına yayılmışsa esas tedavi kemoterapidir. Bazen tedaviye neoadjuvan kemoradyoterapi ile başlanır. Böylelikle tümörün küçültülmesi ve daha iyi bir cerrahi yapılması amaçlanır. Günümüzde memenin mümkün olduğunca korunması amacı güdülmelidir. Eğer tanı doğru konur, evreleme doğru yapılır ve hücre karakterleri ortaya doğru konursa meme kanserinde bireyselleştirilmiş teravi ile hem kozmetik hem onkoloji mükemmel sonuçlar elde edilebilir. kemoterapi, radyoterapi ve cerrahinin multidisipliner bir yaklaşım modeliyle meme kanseri tedavisinde uygulanmasıyla kür oranlarında ciddi artışlar sağlanmıştır. Meme Kanserinde Onkolpastik Tedavi Meme kanseri cerrahisinde onkolpastik cerrahi yöntemler kullanılarak hem onkolojik hem de kozmetik başarı daha da artırılabilir. Meme kanseri cerrahisinden sonra günümüzde daha sık olarak simetri sağlayıcı cerrahiler de yapılamaya başlanmıştır. Cerrahi tedavisinde pek çok ameliyat biçimi vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.
 • Tümörün bulunduğu bölge çevre dokuyla birlikte tümör dokusu kalmayacak şekilde çıkarılabilir.
 • Meme başı ve meme derisi korunacak şekilde meme dokusunun tamamı çıkarılabilir ve aynı seansta vücudun kendi dokusu ve/ veya implant konarak rekonstrüksiyon ve yeni meme yapılması.
 • Meme başıyla birlikte meme dokusunun tamamı çıkarılabilir.
 • Bazı tümörlerde koltuk altındaki bezelerin de alınması gerekebilir.
 • Bazı tümörlerde karşı memede de tümör gelişme ihtimali bulunduğundan karşı taraf memenin de alınması ve her iki memenin erken rekontrüksiyonla yeniden oluşturulması.
 • Meme alındıktan sonra hastalığın durumu ve hastanın isteğine bağlı olarak alınan meme dokusunun yerine protez yerleştirilebilir.
 • Eğer meme uygunsa tümörün plastik cerrahi yöntemlerine uygun olarak çıkarılması ve her iki memeye eşitleyici simetri cerrahisi uygulanması.
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Memede Kitle

Solid kitleler (sert) veya kistik kitleler (içinde sıvı bulunur) veya her ikisinin bir adar olması şeklinde ortaya çıkarlar. Kitlelerin Tanı ve Tedavisi Muayene, meme USG ve mamografi ve MR ile konulur. Muayene ile ele gelmeyen fakat meme USG ve mamografi ile saptanan kitleler olabilir. Bunlar gösterdikleri özelliklere göre takip edilebilir. Veya USG veya mamografi eşliğinde iğne ile işaretlenip ameliyatla çıkarılır. Meme ultrason ile tespit edilen kitlelerden gerekli görüldüğü taktirde iğne ile biyopsi yapılabilir. Ameliyatla çıkarılan kitleler mikroskop ile incelenerek iyi veya kötü huylu olduğu ortaya konur. Kitle iyi huylu çıkarsa hasta belli aralıklarla kontrollere çağrılır. Ek bir tedaviye gerek yoktur. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Meme Apsesi

Meme dokusu içinde genelde kanalların tıkanmasına bağlı olarak biriken salgıya mikroorganizmaların yerleşmesi ile iltihabi hal almasıdır. Kendini memede ağrı, kızarıklık şişlik, ısı artışı ile gösterir. Tedavisi apse olan bölgenin üzerinden bir kesi yapılarak iltihabın boşaltılmasıdır. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Meme Hastalıklarında Muayene ve Tetkikler

Meme muayenesi birey tarafından kendi kendine yapılabilir. Sol meme muayenesi yapılırken sol el başın üzerine konulur. Sağ elle meme başının etrafından başlayarak parmak uçları ile içten dışarı doğru ışınsal tarzda yapılır. Sağ meme muayenesi yapılırken sağ el başın üzerine konulur ve sol elle muayene yapılır. Meme hastalıkları için kontrol yapılırken kullanılan diğer tetkikler
 • Meme Ultrasonu
 • Mamografi (40 yaşın üzeri kadınlarda yapılır)
 • Tru-cut Biyopsi (memede kitle saptanan doktor tarafından ileri inceleme gereke görülürse kitlenin içine özel bir iğne yardımı ile girilerek içeriğin örneklenmesidir)
 • Meme başı akıntı yayması (meme başında akıntı varsa bu akıntıdan camlara örnekler alınarak mikroskopta incelenmesi esasına dayalıdır.
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Meme Hastalıkları

Meme göğüs ön duvarında bulunan salgı yapan bir bezdir. Yağ dokusu ve süt salgılayan hücreler ve bu salgıyı taşıyan kanallardan meydana gelen meme dokusundan oluşur. Süt salgılayan hücreler bir araya gelerek bir grup oluştururlar (lobül). Bunlar da salgılarını süt kanallarına verirler. Süt kanalları birleşerek ana kanalı oluştururlar. Bu da meme başına açılır. Süt salgılanması gebeliği takiben salgılanan hormonlar sayesinde olur. Yaş ilerledikçe meme dokusunun miktarı azalır yağ dokusunda artış görülür. Meme Hastalıkları Aşağıdaki Şikayetlerle Kendini Gösterebilir
 • Memede ağrı
 • Ele gelen kitle
 • Meme başında sıkmayla veya kendiliğinden akıntı gelmesi
 • Meme başında çekinti meydana gelmesi
 • Meme derisinde portakal kabuğu görünümü
 • Meme derisinde kızarıklık ve ısı artışının olması
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Meme Hastalıkları (memede kitle, memede kist, meme apsesi) ve meme kanseri tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.  
WhatsApp'dan sorun!