Etiket - Robotik Safra Kesesi Ameliyatı

Safra Kesesi Ameliyatları

Safra kesesi ameliyatları açık ve kapalı olmak üzere 2 yolla yapılır. Günümüzde laparoskopik (kapalı) teknik ilerlediği için tercih edilmektedir. Laparoskopik (kapalı) yöntemde karında 3-4 adet delik açılır ve bu deliklerden birine kamera yerleştirilerek görüntü monitöre yansıtılır. Diğer deliklerden cerrahın kullanacağı aletler sokularak ameliyat gerçekleştirilir. Safra kesesi ameliyatları göbek deliğinden yerleştirilen tek bir kesi ve port ile yapmakta mümkündür. Böyle tek delikten safra kesesi ameliyatı olmak isteyen hastalar için robotıc sıngle port cholecystectomy (tek delikten Robot kullanılarak yapılan Safra kesesi ameliyatı) çok iyi bir alternatif teşkil etmektedir. Açık ameliyat sağda karın üst kısmında kaburgalar altında yapılan bir kesiyle gerçekleştirilir. Kapalı olarak çıkarılamayacağı düşünülen safra keseleri için kullanılır(.Safra kesesinin çevre dokulara ileri derecede yapışık olması kolesistit nedeniyle safra kesesi duvarına laparoskopik aletlerle müdahale edilememesi). Kapalı Ameliyat Neden Daha Fazla Tercih Edilmektedir? Kapalı ameliyat sonrası hasta yaklaşık 2 gün içerisinde taburcu edilirken açık ameliyatta hastanın taburcu edilme süresi daha uzundur (5-6 güne uzayabilir.) Ayrıca estetik açıdan kesi yerinin küçük olması ve daha az iz bırakması, daha az travmaya neden olması ve ağrının çok daha az olması nedeniyle kapalı ameliyat hastalar ve hekimler tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Günümüzde imkanlar varken açık yöntemin tercih edilmesi uygun bir hekimlik uygulaması olmaz. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.

Safra Kesesi Taşları Mutlaka Ameliyat Edilmeli Midir?

Safra kesesinde tespit edilen taş/taşlar için ameliyat önerilmektedir. Safra kesesindeki taş/taşların ileride safra kesesi çıkış yolunu tıkaması sonucunda safra kesesi iltihabı gelişme olasılığı vardır. Ayrıca taşın safra yollarına düşmesi sonucunda tıkanma sarılığı gelişebilir. Tekrarlayan tıkanmalar sonucunda safra kesesi çevre organlara yapışıklık gösterir. Bu da ameliyatın kapalı yapılmasını engelleyebilir. Özellikle yaşlı hastalarda safra kesesindeki taşın belirti vermediği durumlarda rastlantısal olarak saptanan safra kesesi taşlarına ameliyat gerekmeyebilir. Ancak burada hekimin karar verme aşamasında bazı zorluklar vardır. Bunlardan en önemlisi hangi bulgu, belirti ve şikayetin safra kesesi taşına ait olduğunu belirlemektir. Safra kesesi taşlarına ilişkin genel bulgu ve belirtiler özgün olmayıp bu organın hastalığı dışındaki pek çok üst karın organının hastalıklarında da rastlanır. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı   Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi için İstanbul'da Genel Cerrah Prof. Dr. Fatih Ağalar ile iletişime geçebilirsiniz.
WhatsApp'dan sorun!