Etiket - Sleeve Gastrektomi

Obezite Hastalığı ve Obezite Tedavisi

Beraberinde getirdiği birçok hastalık nedeniyle şişmanlık günümüzün en önemli hastalıklarındandır. Kişinin normal kilosunun üzerinde olup olmadığını anlamak için vücut kitle indeksi kullanılır. Vücut kitle indeksi kişinin ağılığının boyunun karesine bölünmesi ile hesaplanır; buna göre:
 • VKİ 25 den az olanlar normal
 • VKİ 25-27 olanlar fazla kilolu
 • VKİ 27-30 olanlar hafif obez
 • VKİ 30-35 olanlar orta derecede obez
 • VKİ 35-40 olanlar ciddi derecede obez
 • VKİ 40-50 olanlar morbid obez
 • VKİ 50 ve üzerinde olanlar ise süper obez olarak sınıflandırılır.
Obezite İle Birlikte Sık Görülen Hastalıklar
 • Dermatolojik Hastalıklar; mantar
 • Bası ülserleri
 • Kalp Hastalıkları; Kalp yetmezliği, aritmiler
 • Hipertansiyon; ani ölüm riskinde artış
 • Karaciğer Hastalıkları; karaciğerde yağlanma ,büyüme, siroz riskinde artı
 • Safra kesesi taşı sıklığında artış
 • Akciğer Hastalıkları; nefes darlığı, ani solunum durmaları, uykuda ani solunum durmaları.
 • Hormonal Hastalıkları
 • Diyabet hastalığında artış
 • Kadınlarda düzensiz adetler ve kanamalar
 • Ortopedik hastalık sıklığında artış
 • Psikolojik problemlerde artış
 • Bazı kanser sıklıklarında artış (Kolon, meme, yemek borusu gibi)
 • Açıklanamayan ani ölümlerde artışlar
Tedavi
 • Tıbbi tedavi
 • Cerrahi Tedavi
Tıbbı tedavide öncelikle diyet ve spor önerilir.Daha sonraki aşamada ilaç tedavisi başlanır.İlaç etki mekanizmaları iştahı azaltan ve yağların emilimini azaltan ilaçlar olarak iki sınıfa ayrılır. Cerrahi tedavi ilaç tedavisi ve diyet tedavisinden yeterli yarar görmeyen hastalara planlanır. Obezitenin Cerrahi Tedavisi Cerrahi tedavi multidisipliner bir tedavi şeklidir. Tedavide genel cerrahi, endokrinoloji, psikiyatri, diyetisyen ve plastik cerrahisi uzmanlarının yeri vardır. Obezite Cerrahisine Aday Uygun Hastalar
 • Vücut kitle indeksinin 35-40 olmasının yanında şişmanlıkla ile ilişkili hastalıkların olması (diyabet, kalp hastalığı, uyku apnesi vs.)
 • Vücut kitle indeksinin 40 üzerinde olması
 • Birçok kez diyet ve ilaç kullanmaya rağmen kilo verememiş olmak
Obezitenin Cerrahisindeki Uygulanan Ameliyat Teknikleri
 1. Midenin gıda alımını kısıtlayan (restriktif) ameliyatlar
 2. Gıdaların mideden emilimini azaltan (malabsorbtif) ameliyatlar
 3. Her iki ameliyatın aynı anda uygulandığı kombine tip ameliyatlar.
1.Midenin Gıda Alımını Kısıtlayan (Restriktif) Ameliyatlar Bu tür ameliyatta hastanın yalnızca gıda alınımı kısıtlanır gıdaların emilimine herhangi bir etkisi yoktur. Kişinin mide hacmi küçüldüğü için fazla gıda alamazlar. Bu tür uygulanan cerrahiler a) Mide içine balon yerleştirilmesi : Bu yöntemle endoskopi ile mide içine sıvı veya gaz olan bir balon yerleştirilir.Bu şekilde mide hacmi küçültülerek gıda alınımı kısıtlanır. b) Ayarlanabilir mide bantları (Kelepçe takılması): Ameliyatın yapılışı yemek borusunun alt kısmındaki midenin üst bölümüne silikondan oluşan bandın takılarak 15-20 ml lik mide hacmi oluşturulur. Bu işlem laparoskopik veya açık cerrahi şeklinde yapılabilmektedir. c) Sleeve Gastrektomi: Midenin Laparoskopik veya Robotik cerrahi yöntemlerden birisi kullanılarak yapılan mideyi tüp haline getirme yöntemidir. Bu yöntemle mideden salınan ve açlık hissini düzenleyen Ghrelin hormonun da berteraf edilmesi sağlanır. Günümüzde en çok uygulanan ve bizimde tercihimiz olan yöntemdir. 2.Gıdaların Mideden Emilimini Azaltan (Malabsorbtif) Ameliyatlar a) Biliopankreatik diversiyon: Bu ameliyatta midenin 2/3 ü kadarı çıkarılmaktadır.Midenin 1/3 ü kaldığı için gıda alımı çok kısıtlanmaz. Bu ameliyatta ayrıca mide ile barsaklar arasında bypass yapılarak gıdaların emilimi azaltılmaktadır. b)İntestinal girişimler: Bu ameliyatta da ince barsakların başlangıç kısmı ile son kısmı arasında bypass işlemi yapılarak gıdaların emilimi azaltılıyor. 3.Her İki Ameliyatın Aynı Anda Uygulandığı Kombine Tip Ameliyatlar a) Roux-en-Y’li gastrik bypass uygulama: Bu ameliyatta hem mide hacmi küçültülmekte (yaklaşık 25 cc) hem de ince barsaklar ile küçültülen mide arasında bypass işlemi yapılmaktadır. Obezite çağımızın hastalığıdır. Tedavi almak isteyen hastaların multidisipliner bir yaklaşımla irdelenmesi gerekmektedir. Bütün medikal ve cerrahi tekniklerin belli oranda riskleri vardır. Fakat obezitenin çok daha riskli bir durum olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde hangi yöntem uygulanırsa uygulansın obezite ameliyatlarının laparoskopik veya robotik cerrahi ile yapılması çok daha doğru bir uygulamadır. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı

Obezite

obezOBEZİTE VE TEDAVİSİ

OBEZİTE VE TEDAVİSİ

Beraberinde getirdiği bir çok hastalık nedeniyle şişmanlık günümüzün en önemli hastalıklarındandır. Kişinin normal kilosunun üzerinde olup olmadığını anlamak için vücut kitle indeksi kullanılır. Vücut kitle indeksi kişinin ağılığının boyunun karesine bölünmesi ile hesaplanır.

Buna göre VKİ 25 den az olanlar normal VKİ 25-27 olanlar fazla kilolu VKİ 27-30 olanlar hafif obes VKİ 30-35 olanlar orta derecede obes VKİ 35-40 olanlar ciddi derecede obes VKİ 40-50 olanlar morbid obes VKİ 50 ve üzerinde olanlar ise süper obes olarak sınıflandırılır.

Obesite ile birlikte sık görülen hastalıklar:

-Dermatolojik Hastalıklar ;mantar ,bası ülserleri -Kalp Hastalıkları;Kalp yetmezliği,aritmiler,hipertansiyon ,ani ölüm riskinde artış -Karaciğer Hastalıkları;Karaciğerde yağlanma ,büyüme,siroz riskinde artış,safra kesesi taşı sıklığında artış -Akciğer Hastalıkları;Nefes darlığı,ani solunum durmaları,uykuda ani solunum durmaları. -Hormonal Hastalıkları;Diyabet hastalığında artış,kadınlarda düzensiz adetler ve kanamalar -Ortopedik hastalık sıklığında artış -Psikolojik problemlerde artış

-Bazı kanser sıklıklarında artış(Kolon,meme,yemek borusu gibi) -Açıklanamayan ani ölümlerde artışlar

TEDAVİ a) Tıbbi tedavi b) Cerrahi Tedavi

Tıbbı tedavide öncelikle diyet ve spor önerilir.Daha sonraki aşamada ilaç tedavisi başlanır.İlaç etki mekanizmaları iştahı azaltan ve yağların emilimini azaltan ilaçlar olarak iki sınıfa ayrılır. Cerrahi tedavi ilaç tedavisi ve diyet tedavisinden yeterli yarar görmeyen hastalara planlanır.

OBEZİTENİN CERRAHİ TEDAVİSİ Cerrahi tedavi multidisipliner bir tedavi şeklidir. Tedavide genel cerrahi, endokrinoloji, psikiyatri, diyetisyen ve plastik cerrahisi uzmanlarının yeri vardır. Obesite cerrahisine aday uygun hastalar;

 1. Vücut kitle indeksinin 35-40 olmasının yanında şişmanlıkla ile ilişkili hastalıkların olması (diyabet,kalp hastalığı,uyku apnesi vs.)
 2. Vücut kitle indeksinin 40 üzerinde olması
 3. Bir çok kez diyet ve ilaç kullanmaya rağmen kilo verememiş olmak

OBEZİTENİN CERRAHİSİNDEKİ UYGULANAN AMELİYAT TEKNİKLERİ

1) Midenin gıda alımını kısıtlayan (restriktif) ameliyatlar 2) Gıdaların mideden emilimini azaltan (malabsorbtif) ameliyatlar 3) Her iki ameliyatın aynı anda uygulandığı kombine tip ameliyatlar.

1) Midenin gıda alımını kısıtlayan (restriktif) ameliyatlar; Bu tür ameliyatta hastanın yalnızca gıda alınımı kısıtlanır gıdaların emilimine herhangi bir etkisi yoktur.Kişinin mide hacmi küçüldüğü için fazla gıda alamazlar. Bu tür uygulanan cerrahiler a) Mide içine balon yerleştirilmesi :Bu yöntemle endoskopi ile mide içine sıvı veya gaz olan bir balon yerleştirilir.Bu şekilde mide hacmi küçültülerek gıda alınımı kısıtlanır. b) Ayarlanabilir mide bantları (Kelepçe takılması): Ameliyatın yapılışı yemek borusunun alt kısmındaki midenin üst bölümüne silikondan oluşan bandın takılarak 15-20 ml lik mide hacmi oluşturulur.Bu işlem laparoskopik veya açık cerrahi şeklinde yapılabilmektedir. c) Sleeve Gastrektomi. Midenin Laparoskopik veya Robotik cerrahi yöntemlerden birisi kullanılarak yapılan mideyi tüp haline getirme yöntemidir. Bu yöntemle mideden salınan ve açlık hissini düzenleyen Ghrelin hormonun da berteraf edilmesi sağlanır. Günümüzde en çok uygulanan ve bizimde tercihimiz olan yöntemdir.

2) Gıdaların mideden emilimini azaltan (malabsorbtif) ameliyatlar;

a) Biliopankreatik diversiyon: Bu ameliyatta midenin 2/3 ü kadarı çıkarılmaktadır.Midenin 1/3 ü kaldığı için gıda alımı çok kısıtlanmaz. Bu ameliyatta ayrıca mide ile barsaklar arasında bypass yapılarak gıdaların emilimi azaltılmaktadır. b)İntestinal girişimler:Bu ameliyatta da ince barsakların başlangıç kısmı ile son kısmı arasında bypass işlemi yapılarak gıdaların emilimi azaltılıyor.

3) Her iki ameliyatın aynı anda uygulandığı kombine tip ameliyatlar; a) Roux-en-Y’li gastrik bypass uygulama: Bu ameliyatta hem mide hacmi küçültülmekte (Yaklaşık 25 cc) hemde ince barsaklar ile küçültülen mide arasında bypass işlemi yapılmaktadır. Obesite çağımızın hastalığıdır.Tedavi almak isteyen hastaların multidisipliner bir yaklaşımla irdelenmesi gerekmektedir. Bütün medikal ve cerrahi tekniklerin belli oranda riskleri vardır. Fakat obesitenin çok daha riskli bir durum olduğu unutulmamalıdır.

GÜNÜMÜZDE HANGİ YÖNTEM UYGULANIRSA UYGULANSIN OBESİTE AMELİYATLARININ LAPAROSKOPİK VEYA ROBOTİK CERRAHİ İLE YAPILMASI ÇOK DAHA DOĞRU BİR UYGULAMADIR.

WhatsApp'dan sorun!