Etiket - yutma zorluğu

Özofagus Tümörleri

Yemek borusu tümörleri az görülen hastalıklardan olup olanların büyük oranda kötü huyludur. Kanserler İçin Risk Faktörleri
  • Sigara ve içki en önemli risk faktörüdür.
  • Gastroözofagial reflüye bağlı barret özafagusu
  • Aşırı sıcak yiyecek tüketimi, genetik nedenler diğer risk artırıcı unsurlardır.
Belirti, Tanı ve Tedavi Hastalar sıklıkla yutma zorluğu ve kilo kaybı şikayeti ile başvururlar. Tanı endoskopi ile konur. Tedavi; hastalık sinsi seyirli olup çoğunlukla tanı konduğunda etraf dokulara yayılmıştır. Bu nedenle çoğu kez hastalara cerrahi tedavi öncesinde kemoterapi ve radyoterapi gerekmektedir. Bazı özefagus kanserlerinde Radyoterapi tedavi edici ve şifa sağlayıcı olabilmektedir. Günümüzde, bu alandaki gelişmeler hastalara büyük konfor sağlayıcı özelliktedir. Karın duvarı veya göğüs boşluğu büyük kesilerle açılmaksızın sadece birkaç küçük delikten yapılan Laparoskopik ve Robotik Özefajektomi ameliyatları, hastanede kalış süresinin kısalığı, daha az ağrı, çok daha iyi erken işe dönme ve günlük işlerini yapmaya çok daha daha erken başlama ve mükemmel kozmetik sonuç olanağı sağlamaktadır. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı

Özofagus Divertikülleri

Divertikül Nedir? Yemek borusunun bir kısmını kesecik şeklinde çıkmasına divertikül denir. Üç kısımda incelenir.
  • Faringözofagial divertiküller; yemek borusunun üst kısmında oluşur.
  • Midösefagial divertiküller, yemek borunun orta kesiminde oluşur.
  • Epifrenik divertiküller; yemek borusunun alt kısmında oluşurlar.
Hastalığın Belirtileri ve Tedavisi Bu hastalık divertikülün yerleşim yerine göre boğazda takılma hissi, yutma zorluğu, boyunda şişlik, reflü, ağız kokusu vs. yapar. Hastalığın tanısı baryumlu yemek borusu grafisi ve endoskopi ile konur. Tedavi divertikülün büyüklüğü ve yerleşim yerine göre takip ve cerrahiye karar verilir. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı
WhatsApp'dan sorun!