Tıbbi İkinci Görüş

Sayın Hasta;

Bu sayfayı ziyaret ettiğiniz için size teşekkür ederim.

Tıpta çok az şey 2×2=4 eder gibidir. Pek çok hastalıkta hem hekimler hem de kurumlar arasında tanı ve tedavide pek çok fark ortaya çıkar.

“Tıbbi İkinci Görüş”, bir başka hekime daha danışılıp hastalık ile ilgili değişik bir perspektiften değerlendirme alınmasıdır.

TIBBİ İKİNCİ GÖRÜŞ; HASTALARI TANI VE TEDAVİ AŞAMASINDA GEREKSİZ RİSKLERDEN KORUR VE HASTLARA YAPILACAKLARLA İLGİLİ BİR İYİLEŞME SAĞLAR.

Tıbbi ikinci görüş hekim ve hastaneler açısından da önemlidir. İkinci görüşler hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının malparaktis davaları ile daha az karşılaşmasını sağlar, hastanelerde tedavi ile ilgili kalite artmasına neden olur ve gereksiz harcamaları önler.

Size en uygun en çağdaş ve en faydalı tedavinin sunulabilmesi için bütünleyici bir yaklaşımla sorununuza çözüm aranması ve ihtiyaçlarınızla en sağlıklı tedavi biçimini sizinle buluşturmam gerektiğini biliyorum.

Bu çoğu kez ortak karar verme ve sizin “aydınlatılmış olurunuzla” mümkün olacaktır. Çünkü eğer sizi tedavi ya da ameliyat edeceksem bunu kendim için değil sizin adınıza ve sizin için yapacağım.

Benden ikinci görüş alıyor olmanız bir önceki hekiminize güvenmediğiniz anlamına gelmemekte olup karar verilmiş bir tedavinin bir başka perspektiften yeniden değerlendirilmesi, pekiştirilmesi ve gerektiğinde yeniden düzenlenebilmesi amacını taşımaktadır.

Eğer; ilk olarak bana başvurmuş iseniz, size önerim, benim kararımı da bir başka hekime danışmanız olacaktır. Böylelikle ben de önermiş olduğum tedavi sürecinin diğer bir perspektiften değerlendirilmesi ile daha rahat karar verebilecek ve daha rahat hareket edebileceğim.   Size tanı ve tedavi önerimi sunarken holistik bir yaklaşım içinde olacağım. Başarılı bir ameliyat yapmamın, işimin sadece bir parçası olduğunu iyi biliyorum

İkinci görüş verirken ve sonrasında sizin tedaviniz üstlenirken dayandığım temel ilkeler; hasta odaklı bakım, şefkat, yenileşim, standart ve çağdaş tedavi bağlılığı olacaktır.

Profesör Dr. Fatih Ağalar, FACS, FEBS (Hon)
Genel Cerrahi ve Yoğun Bakım Uzmanı

WhatsApp'dan sorun!