ANASAYFA

SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Safra kesesi taşında, karnın sağ üst tarafında, sırta ve omuza vuran bir ağrı varlığı, kalp krizi belirtileriyle karıştırılabiliyor. Bu ağrı, özellikle ağır yağlı yemeklerin ardından çok daha şiddetli yaşanır, çünkü yağlı yemeklerin sindirimi için safranın içindeki maddelere daha fazla gereksinim duyuluyor. Bazen küçük taşların keseden düşerken “safra yolları koliği” ortaya çıkıyor ve sancıya neden oluyor. Hastada üşüme, titreme ve ateş varsa, bu durum safra kanallarında iltihap (kolanjit) olduğuna işaret ediyor, akut pankreatitte ise belirtiler daha şiddetli görülüyor.

Safra KesesiSAFRA KESESİ TAŞLARI NEDEN OLUŞUR?

Safra kesesi taşı nasıl oluşuyor? Safranın içinde askı halinde bulunan maddelerin oranlarında bir bozulma olduğunda çökme ortaya çıkıyor. En sık kolesterol çökmeleri görülüyor ancak nadiren kan yıkımının olduğu bazı kan hastalıklarında, bilirubin taşları oluşabiliyor. Kristaller halinde oluşan çökeltiler zamanla birleşerek küçük parçacıklar haline gelince de “safra çamuru” olarak tanımlanan birikim oluşuyor. Bazen de 3 ile 5 cm’ye kadar büyümüş taşlar görülebiliyor. Çok küçük parçacıklar safra ile birlikte onikiparmak bağırsağına geçebilirken, safra kesesinde veya kanalda kalan ve giderek büyüyen taşlar kanalı tıkayabiliyor.

1988-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimini tamamladıktan sonra aynı kurumda 1998 yılına kadar görev yapmıştır.
1988’de Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Kadrosuna atanmıştır. 1999’da doçent olmuştur. Aynı Kurumda Araştırma Hastaneleri Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuş ve Acil Tıp AD kurucu öğretim üyesi olmuştur.
2001-2003 arasında Yıldırım Beyazıt Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmıştır.
2003 – 2011 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapmıştır. 2005 yılında profesör olmuştur. 2003-2011 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmüştür.
2005-2010 yılları arasında Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanlığı, 2006 yılında Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Aynı kurumda Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Senato Üyeliği yapmıştır.

Sağlık Bakanlığınca Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yapmış olduğum aktviteler, bakım ve tedavisini üstlendiği hastalar, yönettiği yoğun bakım deneyimi değerlendirilmiş ve kendisine Yoğun Bakım Uzmanlık Diplaması verilmiştir.

2011 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi (in affiliation with Johns Hopikins Medicine) özel hastanesinde genel cerrahi kliniğinde görev yapmaktadır. Ayrıca, halen aynı kurumun acil servisler koordinatörlüğü ve tıbbi idari konsey üyeliği görevlerini de yürütmektedir.
2008 -2012 yılları arasında Türk Cerrahi Derneği Eğitim Yeterlik Kurulu Üyeliği yapmıştır.
2010 -2012 yılı Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2012 yılında yapılan seçimlerle aynı derneğin yönetim kuruluna tekrar seçilmiştir.

2012 yılında Avrupa Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulunca “Onursal Fellow” ünvanı verilmiştir.

MEME HASTALIKLARI

Memede Kitle

Solid kitleler (sert) veya kistik kitleler (içinde sıvı bulunur) veya her ikisinin bir adar olması şeklinde ortaya çıkarlar. Kitlelerin Tanı...

Daha fazla oku

Meme Apsesi

Meme dokusu içinde genelde kanalların tıkanmasına bağlı olarak biriken salgıya mikroorganizmaların yerleşmesi ile iltihabi hal almasıdır. Kendini memede ağrı,...

Daha fazla oku

Meme Hastalıklarında Muayene ve Tetkikler

Meme muayenesi birey tarafından kendi kendine yapılabilir. Sol meme muayenesi yapılırken sol el başın üzerine konulur. Sağ elle meme...

Daha fazla oku

Meme Hastalıkları

Meme göğüs ön duvarında bulunan salgı yapan bir bezdir. Yağ dokusu ve süt salgılayan hücreler ve bu salgıyı taşıyan...

Daha fazla oku

KARACİĞER KANSERİ VE DİĞER KARACİĞER HASTALIKLARI

Karaciğer Kist Hidatik (Echinokokkozis)

Kist Hidatiğinin etkeni Ekinokokkus granulosus denen parazittir. En sık karaciğere ve karaciğerin de en sık sağ lobuna yerleşir. Etken...

Daha fazla oku

Hepatik Ensefalopati

Belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda başka bir sebeple açıklanamayan nörolojik ve psikiatrik bulguları içeren ve henüz sebebi tam...

Daha fazla oku

Karaciğer Hemanjiomu

Hemanjiomlar iç organlar arasında en sık karaciğerde bulunur. Karaciğerin en sık rastlanan nodülü olup, kadınlarda 5 kat daha sık...

Daha fazla oku

Karaciğer Metastatik Tümörleri

Karaciğerin kötü huylu tümörleri arasında en sık rastlanılanıdır. Kanserden ölen hastalarının yarıya yakınında karaciğerde metastaz bulunduğu tespit edilmiştir. Karaciğer...

Daha fazla oku

Karaciğer Kanseri

Karaciğerin en çok görülen primer kanseri hepatosellüler karsinom olup, en sık görülen malign tümörlerden biridir. Hepatit B ve hepatit...

Daha fazla oku

Karaciğer Fonksiyon Testleri

KCFT Günlük hayatımızda rutin labratuvar tetkikleri esnasında istenen bazı karaciğer fonksiyon testleri ve böbrek fonksiyon testleri hakkında hastalara aydınlatıcı bilgileri...

Daha fazla oku
WhatsApp'dan sorun!