Etiket - Yemek Borusu

Özofagus Tümörleri

Yemek borusu tümörleri az görülen hastalıklardan olup olanların büyük oranda kötü huyludur. Kanserler İçin Risk Faktörleri
  • Sigara ve içki en önemli risk faktörüdür.
  • Gastroözofagial reflüye bağlı barret özafagusu
  • Aşırı sıcak yiyecek tüketimi, genetik nedenler diğer risk artırıcı unsurlardır.
Belirti, Tanı ve Tedavi Hastalar sıklıkla yutma zorluğu ve kilo kaybı şikayeti ile başvururlar. Tanı endoskopi ile konur. Tedavi; hastalık sinsi seyirli olup çoğunlukla tanı konduğunda etraf dokulara yayılmıştır. Bu nedenle çoğu kez hastalara cerrahi tedavi öncesinde kemoterapi ve radyoterapi gerekmektedir. Bazı özefagus kanserlerinde Radyoterapi tedavi edici ve şifa sağlayıcı olabilmektedir. Günümüzde, bu alandaki gelişmeler hastalara büyük konfor sağlayıcı özelliktedir. Karın duvarı veya göğüs boşluğu büyük kesilerle açılmaksızın sadece birkaç küçük delikten yapılan Laparoskopik ve Robotik Özefajektomi ameliyatları, hastanede kalış süresinin kısalığı, daha az ağrı, çok daha iyi erken işe dönme ve günlük işlerini yapmaya çok daha daha erken başlama ve mükemmel kozmetik sonuç olanağı sağlamaktadır. Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı

Özofagus (Yemek Borusu) Hastalıkları

Özofagus diğer adıyla yemek borusu ağız ile mide arasında bulunan basitçe anlatılırsa içi boş bir tüptür. Bu tüp gıdaların ağızdan mideye geçişini sağlar. Bu fonksiyonu yaparken oldukça kompleks ve karmaşık çalışır. Özofagusun her iki ucunda sfinkter (kapak) mekanizmaları vardır. Üst kapak mekanizması fazla hava yutulmasını engellediği gibi yutma esnasında da yeterli açılmayı sağlayarak gıdaların düzgün şekilde mideye yönlendirilmesini sağlar ve gıdaların nefes borusuna geçişine engel olur. Alt kısımdaki kapak mekanizması da gıdaların mideye geçine izin verir, midedeki gıda ve asidin yemek borusuna, ağza doğru hareketine engel olur. Özofagus çizgili, düz kaslar ve bunların koordineli çalışmasını sağlayan sinir sisteminden oluşmuştur. Özofagus yaklaşık 20-30 cm uzunluğundadır. Yemek Borusu Hastalıklarının Belirtileri(Semptomları)
  • Yutma güçlüğü (Disfaji)
  • Ağrılı yutma(odinofaji)
  • Boğazda takılma hissi
  • Mide yanması(pirozis)
  • Ağza acı-ekşi sıvı gelmesi (regujitasyon)
  • Göğüs ağrısı
Prof. Dr. Fatih AĞALAR Genel Cerrahi Uzmanı
WhatsApp'dan sorun!